Liên hệ

Trường PTDTNT Đồng Văn

Địa chỉ: Huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang
Hiệu Trưởng: Ly Thị Tuyết
Điện thoại: 02193856118

Email:noitrudongvan@hagiang.edu.vn