Tháng ba “Tình nguyện”

Tháng Ba 19, 2016 11:50 chiều

Trong không khí sôi động của tháng thanh niên – tháng của những chiến dịch tình nguyện. Hưởng ứng việc tổ chức các hoạt động của tháng thanh niên chào mừng 85 năm thành lập Đoàn TNCSHCM (26/03/1931 – 26/03/2016) của Huyện đoàn Đồng Văn, ngày 05/03/2016 các đ/c đoàn viên trong chi đoàn trường PTDTNT Đồng Văn đã tham gia lễ phát động và tham gia tu sửa đoạn đường lên Động Nguyệt – Khu II – Thị trấn Phó Bảng huyện Đồng văn.

10288772_475503045977287_5227804928387977852_n

Các đ/c đoàn viên đang tu sửa đường.

           Các đ/c đoàn viên của chi đoàn hết sức nhiệt tình, hăng hái giúp đồng bào ngoài việc tu sửa đường còn giúp các hộ gia đình trên tuyến đường như: dọn vệ sinh, dọn dẹp một số đồ dùng gia đình…Thông qua các chiến dịch tình nguyện đầy ý nghĩa này các đ/c trong chi đoàn cũng được củng cố về  tinh thần xung kích, “Ba sẵn sàng” của tuổi trẻ huyện Đồng Văn nói chung, của chi đoàn trường PTDTNT Đồng Văn nói riêng.

12828990_230005834012008_2816051936662820458_o

        Có thể nói, xung kích, tình nguyện đã trở thành một phẩm chất tốt đẹp, được trao truyền từ thế hệ thanh niên này đến thế hệ thanh niên khác; là điểm tựa vững chắc cho tuổi trẻ hôm nay vững bước cùng dân tộc thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

                                                                                                                                                                                      Vàng Thị Dính.